รายชื่อพายุ

ความหมายและที่มาของชอพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจนใต้
Column I

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ
DAMREY ด็อมเร็ย ช้าง ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAIKUI ไห่ขุย ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
KIROGI คีโรกี ห่านป่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
KAI-TAK ไคตั๊ก ชื่อท่าอากาศยานเดิม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
TEMBIN เท็มบิง, เท็มบนิ ราศีตุล, ตาชั่ง ญี่ปุ่น
BOLAVEN บอละเวน ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANBA ซันปา ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
JELAWAT เจอลาวัต ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
EWINIAR เอวิเนียร์ ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพื้นเมืองของ
เกาะชุก (Chuuk)]
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MALIKSI มาลิกซี เร็ว ฟิลิปปินส์
GAEMI แคมี มด สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
PRAPIROON พระพิรุณ ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน ไทย
MARIA มาเรีย ชื่อผู้หญิง [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร
ในหมู่ เกาะมาเรียนา (Mariana)]
สหรัฐอเมริกา
SON-TINH เซินติญ ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปรา
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
AMPIL อ็อมปึล มะขาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
WUKONG อู๋คง พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
JONGDARI ชงดารี นกจาบฝน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
SHANSHAN ชานชาน ชื่อของเด็กหญิง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAGI ยางิ ราศีมังกร, แพะ ญี่ปุ่น
LEEPI หลี่ผี น้ําตกที่สวยที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
BEBINCA เบบินคา ชื่อขนมพุดดิงของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
RUMBIA รุมเบีย ต้นสาคู มาเลเซีย
SOULIK ซูลิก ตําแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของ
เกาะโปนเป(Pohnpei)
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
CIMARON ซีมารอน วัวป่าของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
JEBI เชบี นกนางแอ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
MANGKHUT มังคุด ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง ไทย
BARIJAT บารีจัต ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพื้นเมืองของ
หมู่ เกาะมาร์แซล (Marshall)]
สหรัฐอเมริกา
TRAMI จ่ามี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชอพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจนใต้
Column II

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ
KONG-REY กองเร็ย ชื่อสาวงามในตํานานเขมร, ชื่อภูเขา ราชอาณาจักรกัมพูชา
YUTU ยวี่ถู่ กระต่ายในดวงจันทร์ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน,กระต่ายหยก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
TORAJI โทราจี ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้
ทําอาหารและยา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MAN-YI หม่านหยี่ ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
USAGI อูซางิ กระต่าย ญี่ปุ่น
PABUK ปาบึก ชื่อปลาน้ําจืดขนาดใหญ่
(ปลาบึก)อยู่ในแมน่น้ำโขง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
WUTIP หวู่ติบ ผีเสื้อ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
SEPAT เซอปัต ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน) มาเลเซีย
MUN มูน เดือนมิถุนายน
[ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะ ยาป (Yap)]
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
DANAS ดานัส ประสบการณ์และความรู้สึก ฟิลิปปินส์
NARI นารี ดอกลิลี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
WIPHA วิภา ชื่อของผู้หญิง ไทย
FRANCISCO ฟรานซิสโก ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรใน
หมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]
สหรัฐอเมริกา
LEKIMA เลกีมา ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง (ไทยเรียก ม่อนไข่) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
KROSA กรอซา นกกระสา, นกกระเรียน ราชอาณาจักรกัมพูชา
BAILU ไป๋ลู่ กวางขาว สาธารณรัฐประชาชนจีน
PODUL โพดุล ต้นหลิว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LINGLING เหล่งเหล่ง ชื่อของเด็กหญิง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAJIKI คาจิกิ ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม ญี่ปุ่น
FAXAI ฟ้าใส ชื่อของผู้หญิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PEIPAH เผ่ย์ผ่า ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
TAPAH ตาปะฮ์ ชื่อปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
MITAG มิแทก ชื่อของผู้หญิง
[ภาษาพื้นเมืองของเกาะแยป (Yap)]
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
HAGIBIS ฮากีบิส รวดเร็ว, ว่องไว ฟิลิปปินส์
NEOGURI นอกูรี ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลี
ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
BUALOI บัวลอย ขนมชนิดหนึ่ง ไทย
MATMO แมตโม ฝนที่ตกหนัก สหรัฐอเมริกา
HALONG หะลอง ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชอพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจนใต้
Column III

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ
NAKRI นากรี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
FENGSHEN เฟิงเฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งลม สาธารณรัฐประชาชนจีน
KALMAEGI คัลแมกี นกนางนวล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
FUNG-WONG ฟงวอง ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAMMURI คัมมูริ แสงใต้,มงกุฏ ญี่ปุ่น
PHANFONE ฟานทอง สัตว์ (เก้งสีทอง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
VONGFONG หว่องฟ้ง ตัวต่อ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NURI นูรี ชื่อนกแก้วหัวสีน้ําเงินในภาษามลายู มาเลเซีย
SINLAKU ซินลากู ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสไร สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
HAGUPIT ฮากูปิต เฆี่ยนตี ฟิลิปปินส์
JANGMI ชังมี กุหลาบ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
MEKKHALA เมขลา ชื่อเทพธิดาประจําสมุทรในเทพนิยายไทย ไทย
HIGOS ฮีโกส ผลมะเดื่อ [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่
เกาะมาเรียนา (Mariana)]
สหรัฐอเมริกา
BAVI บาหวี่ ทิวเขาในภาคเหนือของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
MAYSAK ไมสัก ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAISHEN ไห่เฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน
NOUL โนอึล เรืองแสง, ท้องฟ้าสีแดง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DOLPHIN ดอลฟิน โลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ํา
ฮ่องกงและเป็นตัวน้ำโชคของฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KUJIRA คูจิระ กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ ญี่ปุ่น
CHAN-HOM จันหอม ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
LINFA หลิ่นฟา ดอกบัว เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NANGKA นังกา ขนุน มาเลเซีย
SAUDEL โซเดล ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่า
บนเกาะ โปนเป สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MOLAVE โมลาเบ ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ทําเครื่องเรือน ฟิลิปปินส์
GONI โคนี หงส์ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ATSANI อัสนี สายฟ้า ไทย
ETAU เอตาว เมฆฝน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palua)] สหรัฐอเมริกา
VAMCO หว่ามก๋อ ชื่อแม่น้ําในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนใต้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชอพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจนใต้
Column IV

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ
KROVANH กรอวาญ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน) ราชอาณาจักรกัมพูชา
DUJUAN ตู้เจวียน กุหลาบพันปี สาธารณรัฐประชาชนจีน
SURIGAE ซูรีแค ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
CHOI-WAN ฉอยหวั่น เมฆซึ่งมีสสีสันสวยงาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOGUMA โคะงุมะ ดาวหมีน้อย ญี่ปุ่น
CHAMPI จําปี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IN-FA ยีนฟ้า ดอกไม้ไฟ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
CEMPAKA เจิมปากา ดอกจําปา มาเลเซีย
NEPARTAK เนพาร์ตัก นักรบที่มีชื่อเสยงของชาวเกาะคอสไร สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
LUPIT ลูปิต โหดร้ายทารุณ ฟิลิปปินส์
MIRINAE มีรีแน ทางช้างเผือก สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
NIDA นิดา ชื่อของผู้หญิง ไทย
OMAIS โอไมส์ พเนจร [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palua)] สหรัฐอเมริกา
CONSON โกนเซิน ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่ง
ในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CHANTHU จันทู ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
DIANMU เตี้ยนหมู่ เจ้าแม่แห่งสายฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน
MINDULLE มินดุลเล ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LIONROCK ไลออนร็อก ชื่อยอดเขาในฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOMPASU คมปาซุ กลุ่มดาววงเวียน ญี่ปุ่น
NAMTHEUN น้ําเทิน ชื่อแม่น้ําซึ่งเป็นแควของแม่นาโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MALOU หมาเหล่า อะเกต, หินโมรา เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MERANTI เมอรันตี ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
RAI ราอี เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MALAKAS มาลากัส แข็งแรง, มีอํานาจ ฟิลิปปินส์
MEGI เมกี ชื่อปลาชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
CHABA ชบา ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย
AERE แอรี พายุ [ภาษาพื้นเมืองของ
หมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]
สหรัฐอเมริกา
SONGDA ซงด่า ชื่อแม่น้ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชอพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจนใต้
Column V

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ
SARIKA ซาเระกา ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีเสียงไพเราะ (สาลิกา) ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAIMA ไหหม่า ม้าน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน
MEARI เมอารี เสียงสะท้อน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MA-ON หมาอ๊อน ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
TOKAGE โทกาเงะ ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ตา, กิ้งก่า ญี่ปุ่น
NOCK-TEN นกเต็น ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกกระเต็น) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MUIFA หมุ่ยฟ้า ดอกบ๊วย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MERBOK เมอร์บก ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา) มาเลเซีย
NANMADOL นันมาดอล โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป
(Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
TALAS ตาลัส ความคม, ความเฉียบแหลม ฟิลิปปินส์
NORU โนรู ชื่อกวางชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KULAP กุหลาบ ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย
ROKE โรคี ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรใน
หมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]
สหรัฐอเมริกา
SONCA เซินกา ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
NESAT เนสาท การประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAITANG ไห่ถาง ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลคล้ายแอบเปิ้ลขนาดเล็ก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
NALGAE นัลแก ปีก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
BANYAN บันยัน ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
HATO ฮาโตะ ชื่อกลุ่มดาวโคลัมบา, นกพิราบ ญี่ปุ่น
PAKHAR ปาข่า ชื่อปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งอยู่ในแม่น้ําโขงตอนล่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANVU ซ้านหวู่ ปะการัง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MAWAR มาวาร์ กุหลาบ มาเลเซีย
GUCHOL กูโชล ขมิ้นชัน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะแยป(Yap)] สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
TALIM ตาลิม คม, คมมีด ฟิลิปปินส์
DOKSURI ทกซูรี นกอินทรี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KHANUN ขนุน ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย ไทย
LAN แลง พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่
เกาะมาร์แชล (Marshall)]
สหรัฐอเมริกา
SAOLA เซาลา ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว
พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หมายเหตุ       1. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปตามลําดับ
2. รายชื่อพายุนี้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่นครั้งที่ 49 ณ นครโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.25 60
3. การอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสถานส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา/กันยายน
รายชื่อพายุไซโคลนที่ใช้ในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ
(Tropical Cyclone Names in the Bay of Bengal and the Arabian Sea)
ประเทศที่ Column
1
Column
2
Column
3
Column
4
Column
5
Column
6
Column
7
Column
8
บังคลาเทศ Onil
(โอนิล)
Ogni
(อ็อกนี)
Nisha
(นิชา)
Giri
(คีรี)
Helen
(เฮเลน)
Chapala
(จาปาลา)
Ockhi
(ออกคี)
Fani
(ฟานี)
อินเดีย Agni
(อัคนี)
Akash
(อากาศ)
Bijli
(บิชลี)
Jal
(ชัล)
Lehar
(เลฮาร์)
Megh
(เมฆ)
Sagar
(สาคร)
Vayu
(วายุ)
มัลดีฟส์ Hibaru (ฮีบารู) Gonu (โกนู) Aila
(ไอลา)
Keila
(เกอีลา)
Madi
(มาดี)
Roanu
(โรอานู)
Mekunu
(เมกูนู)
Hikaa
(ฮีกาอา)
เมียนมา Pyarr
(ปยา)
Yemyin
(เยมยีน)
Phyan
(พยาน)
Thane
(ทเน)
Nanauk
(นะเนาะ)
Kyant
(จั่น)
Daye
(ดะแย)
Kyarr
(จ้า)
โอมาน Baaz
(บาอัซ)
Sidr
(ซีดร์)
Ward
(วาร์ด)
Murjan
(มูร์จัน)
Hudhud
(ฮุดฮุด)
Nada
(นาดา)
Luban
(ลูบัน)
Maha
(มาฮา)
ปากีสถาน Fanoos
(ฟาโนส)
Nargis
(นาร์กีส)
Laila
(ไลลา)
Nilam
(นีลัม)
Nilofar
(นีโลฟาร์)
Vardah
(วาร์ดะห์)
Titli
(ติตลี)
Bulbul
(บุลบุล)
ศรีลังกา Mala
(มาลา)
Rashmi
(รัศมี)
Bandu
(พันทุ)
Viyaru
(วียารุ)
Ashobaa
(อโศภา)
Maarutha
(มารุตะ)
Gaja
(คชะ)
Pawan
(ปาวัน)
ไทย Mukda
(มุกดา)
Khai Muk
(ไข่มุก)
Phet
(ไข่มุก)
Phailin
(ไพลิน)
Komen
(ไพลิน)
Mora
(โมรา)
Phethai
(เพทาย)
Amphan
(อําพัน)

หมายเหตุ       1.รายชื่อพายุไซโคลนที่ใชในบรเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ ปี พ.ศ.2557
2. การอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสถาน